Our doctors

 • Halytska Oksana
  Halytska Oksana
  Psychiatrist
  12
  years experience
 • Oliynyk Vasyl
  Oliynyk Vasyl
  Family Physician
  24
  years experience
 • УЗД Тернопіль
  Savonenko Iryna
  Radiologist
  16
  years experience
 • Nesteruk Sergii
  Nesteruk Sergii
  Ph.D., Urologist
  13
  years experience
 • Лікар-проктолог
  Martsenyuk Grazhyna
  Surgeon, Proctologist
  8
  years experience
 • Matishynets Ivan
  Matishynets Ivan
  Surgeon, Phlebologist
  10
  years experience
 • лікар-терапевт
  Perets Olga
  Family Physician, Doctor of Functional Diagnostics
  16
  years experience