Our doctors

 • Ganzha Nataliya
  Ganzha Nataliya
  Dermatovenereologist
  15
  years experience
 • ЛОР тернопіль
  Hutsalo Viktoriya
  Otolaryngologist
  3
  years experience
 • ортопед тернопіль
  Veresyuk Taras
  PhD, Orthopedic Surgeon
  13
  years experience
 • косметолог тернопіль
  Vitsemishin Alina
  Dermatovenereologist, Сosmetologist
  7
  years experience
 • психолог тернопіль, психіатр тернопіль
  Halytska Oksana
  Psychiatrist
  15
  years experience
 • кардіолог тернопіль
  Galushka Irina
  Сardiologist
  13
  years experience
 • сімейний лікар тернопіль
  Danilets Yuliya
  Family Physician
  3
  years experience
 • гінеколог тернопіль
  Danik Lyudmyla
  Gynecologist
  53
  years experience