Завантаження...

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності визначає правила використання персональної інформації, яка передається Користувачами при відвідуванні веб-сайту ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІАСАН" (https://viasan.ua/).


Надаючи персональні дані, Користувач погоджується з тим, що ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІАСАН" може збирати, використовувати і розкривати їх відповідно до положень даної Політики конфіденційності, Публічного договору (оферти) з надання медичних послуг, а також вимогами законодавства України, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я.


Дана Політика конфіденційності поширюється на кожного, хто взаємодіє з веб-сайтом та розроблена з метою захисту персональних даних Користувачів веб-сайту та відвідувачів ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІАСАН".


Використовуючи веб-сайт чи будь яку його частину, Користувач надає свою згоду на:

  • обробку персональних даних (паспортні дані, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, особисті відомості: вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї, місце проживання, дані про стан здоров’я на момент звернення, контактні дані, тощо);
  • використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 ЗУ «Про захист персональних даних»);
  • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 ЗУ «Про захист персональних даних»);
  • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 ЗУ «Про захист персональних даних»).


Конфіденційною інформацією є:

  • Дані Користувача, які вводяться на веб-сайті при "Записі на прийом" та під час написання коментарів, відгуків;
  • Дані, які збираються автоматично (ІР-адреса, браузер Користувача, час перебування на сайті, тощо);
  • Медичні дані Користувача.


Всі отримані дані обробляються з врахуванням вимог ЗУ «Про захист персональних даних».


Під час заповнення автоматичних форм веб-сайту, де запитуються персональні дані, Користувач приймає Політику конфіденційності, в разі незгоди, Користувач повинен припинити використання веб-сайту.


Всі зібрані дані не розголошуються і не передаються третім особам, без згоди власника. Дані можуть бути розголошені у випадках, передбачених чинним законодавством України.